YWalesLogo

TopImageCY

  • Young Wales circles Welsh crop for website
  • WalesFrontCY
  • ParticipationStandards Poster 9 1

Yn rhan greiddiol o’n sefydliad, fel rhan o’r Fforwm Ieuenctid Cenedlaethol, byddwch yn cynrychioli ac yn cyfathrebu safbwyntiau’r holl blant a phobl ifanc anabl, i wella ac fel sail i’n gwaith i Drawsnewid Bywydau drwy Bŵer Chwaraeon!

Rydyn ni’n chwilio am bobl ifanc 16 - 24 oed, gydag a heb anabledd, i ymuno â’n Fforwm Ieuenctid newydd, arloesol a blaengar. Os ydych chi’n teimlo’n angerddol am chwaraeon cynhwysol ac eisiau cael eich grymuso i greu Cymru o chwaraeon cynhwysol lle mae pob plentyn a pherson ifanc anabl wedi gwirioni ar chwaraeon am oes, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Rydym yn rhagweld y bydd gan y Fforwm Ieuenctid DRI phrif faes cyfrifoldeb:

  1. Cynrychioli – cynrychioli barn plant a phobl ifanc anabl o wahanol gymunedau a gyda gwahanol namau i adlewyrchu a darparu ar gyfer eu hanghenion.
  2. Cynghori - cynghori ynghylch cyfeiriad ein gwaith a’i herio’n briodol er mwyn adnabod, blaenoriaethu a goresgyn rhwystrau sy’n atal ffyrdd o fyw egnïol os ydynt yn bodoli ar gyfer plant a phobl ifanc.
  3. Cyfathrebu – tynnu sylw, drwy gyfrwng fformatau hygyrch, at waith ChAC, ar y cyfryngau, ar gyfryngau cymdeithasol, mewn cynadleddau a digwyddiadau ac ati

I gael mwy o fanylion a gwybodaeth am sut i ymgeisio, ewch i: www.disabilitysportwales.com/youth-forum a/neu cysylltwch â Darren Wyn Jones ar:
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ffôn Symudol: 07557 554272 @DSW_NEWS
#DSWYouthForum

Pecyn cais
Ffurflen gais - Cymraeg
Ffurflen gais - Saesneg

Disability Sport Wales logo

Cofrestrwch am newyddlen Cymru Ifanc

Mae’r newyddlen ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr. Byddwn ni’n ei defnyddio i rannu gwaith sy’n mynd yn ei flaen ledled Cymru, i amlygu lleisiau plant a phobl ifanc ac i roi’r newyddion diweddaraf i chi am effaith Cymru Ifanc. Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost isod.

Amdanom ni

Mae Cymru Ifanc yn golygu gwrando arnoch chi a grymuso eich llais. P’un a ydych chi’n rhan o ysgol, fforwm ieuenctid neu sefydliad cenedlaethol, rydyn ni eisiau eich helpu i rannu eich gweithgareddau a’ch llais.

Cysylltwch â ni yn:

Cymru.Ifanc@plantyngnghymru.org.uk

Ffôn: 02920 342434 / 01286 677 570

Twitter

 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.