YWalesLogo

Beth yw’r Canolbwynt?

Mae’r Canolbwynt Cyfranogiad yn amlygu gwasanaethau a deunyddiau cyfranogiad craidd yng Nghymru – os ydych chi’n chwilio am wybodaeth neu gefnogaeth benodol, mae’n bosibl y bydd y Canolbwynt yn gallu helpu.

Mae gan y Canolbwynt dair sgrîn fel a ganlyn:

  • Sefydliadau sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau ac sy’n cefnogi plant a phobl ifanc i gael llais. 
  • Adnoddau a hyfforddiant sy’n amlygu cyfleoedd a fydd yn cynnal ac yn gwella ymarfer.
  • Prosiectau Cymru Ifanc sy’n rhannu lleisiau plant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru ar feysydd gwaith gwahanol.

Sylwer, os gwelwch yn dda, fod y Canolbwynt yn cynnwys dolenni allanol. Nid yw Cymru Ifanc yn gyfrifol am gynnwys safleoedd sy’n cael eu cyrchu trwy’r Canolbwynt.