YWalesLogo

Beth yw’r Canolbwynt?

Mae’r Canolbwynt Cyfranogiad yn amlygu gwasanaethau a deunyddiau cyfranogiad craidd yng Nghymru – os ydych chi’n chwilio am wybodaeth neu gefnogaeth benodol, mae’n bosibl y bydd y Canolbwynt yn gallu helpu.

Mae gan y Canolbwynt dair sgrîn fel a ganlyn:

  • Sefydliadau sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau ac sy’n cefnogi plant a phobl ifanc i gael llais. 
  • Adnoddau a hyfforddiant sy’n amlygu cyfleoedd a fydd yn cynnal ac yn gwella ymarfer.
  • Prosiectau Cymru Ifanc sy’n rhannu lleisiau plant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru ar feysydd gwaith gwahanol.

Sylwer, os gwelwch yn dda, fod y Canolbwynt yn cynnwys dolenni allanol. Nid yw Cymru Ifanc yn gyfrifol am gynnwys safleoedd sy’n cael eu cyrchu trwy’r Canolbwynt.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.