YWalesLogo

Hyfforddiant & Adnoddau

Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol
Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Eisiau gwybod beth ddylech chi ddisgwyl gan yr ysgol a’ch gwasanaethau, a sut dylai eich llais gael ei glywed?

Pecyn offer hawliau plant
Pecyn offer hawliau plant

Gweithgareddau a chynlluniau ar gyfer cynyddu gwybodaeth plant, pobl ifanc ac oedolion am eich hawliau

Canllaw i Gynghorau Ysgol
Canllaw i Gynghorau Ysgol

Ewch i Llais Disgyblion Cymru i weld enghreifftiau da o weithgareddau cynghorau ysgol.

Cyllidebu
Cyllidebu

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dylanwadu ar sut mae gwasanaethau lleol yn gwario’u harian?

Deunyddiau hyfforddi i ysgolion
Deunyddiau hyfforddi i ysgolion

Mae gan Llais Disgyblion Cymru ddeunyddiau i helpu eich ysgol chi i gefnogi cyfranogiad ar bob lefel.

Young Spice
Young Spice

Ydych chi’n chwilio am awgrymiadau a gweithgareddau ar gyfer gweithio gyda phlant o dan 11 oed?

Llysgenhadon Gwych
Llysgenhadon Gwych

Oes gennych chi Lysgenhadon Gwych yn eich ysgol gynradd? Maen nhw’n gallu helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o’ch hawliau

Modiwlau cyfranogiad Agored Cymru
Modiwlau cyfranogiad Agored Cymru

Modiwlau achrededig am lefelau a meysydd cyfranogiad gwahanol gan gynnwys Cyfarfodydd, Dweud Eich Dweud a Sefydlu.

Cyllid Personol
Cyllid Personol

Oes angen help arnoch chi i reoli eich arian? Mae Llywodraeth Cymru eisiau helpu.

Canllawiau Tanio
Canllawiau Tanio

Ydych chi’n gweithio gyda grŵp newydd neu’n chwilio am awgrymiadau a syniadau newydd? Gall y canllawiau yma helpu

Sesiwn hawliau Cymru Ifanc
Sesiwn hawliau Cymru Ifanc

Rydyn ni’n cynnal sesiynau mewn ysgolion ar hawliau a chyfranogiad plant. Ydych chi eisiau i ni ddod i’ch ysgol chi?

Hyfforddiant cyfranogiad
Hyfforddiant cyfranogiad

Mae Plant yng Nghymru yn cynnal amrywiaeth o hyfforddiant cyfranogiad ar gyfer ymarferwyr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein safle

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.