YWalesLogo

Newyddion

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Hawl i Holi ar Brexit Cymru Ifanc

Gall pobl ifanc rhwng 10 ac 20 oed gofrestru i ofyn cwestiynau i banel o arbenigwyr ar 24ain Hydref 2018, yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

James Williams, gohebydd Brexit BBC Cymru Wales, fydd yn cadeirio'r digwyddiad, a bydd panel o arbenigwyr amrywiol yn cael eu holi, gydag un panelwr arall i'w gadarnhau:

  • Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
  • Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  • Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru/ Sustain Wales

Rydyn ni am wybod beth sy'n bwysig i bobl ifanc o ran Cymru, yr Undeb Ewropeaidd a Brexit. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc ofyn cwestiynau am Brexit, sut y gallai effeithio ar deithio ac astudio yn y Deyrnas Unedig, ar hawliau a chydraddoldeb yng Nghymru ar ôl Brexit, neu ar ffermio a chynhyrchu bwyd, neu ar gymunedau diogel a hapus.

Bydd angen cyflwyno cwestiynau ymlaen llaw; er mwyn i ni allu grwpio cwestiynau tebyg a sicrhau bod cynifer o gwestiynau gwahanol â phosibl yn cael eu hateb ar y noson.

I archebu lle, a chyflwyno eich cwestiynau, llanwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda a'i hanfon at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. erbyn dydd Mercher 10fed Hydref.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.