YWalesLogo

Newyddion

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lansio ymchwiliad i Fagloriaeth Cymru

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi lansio ymchwiliad i fanteision ac anfanteision Bagloriaeth Cymru.

Bydd y Pwyllgor yn edrych ar sut mae’r Fagloriaeth o fudd i ddysgwyr, addysg uwch a chyflogwyr. Maen nhw eisiau clywed gan unrhyw un gafodd ddewis astudio Bagloriaeth Cymru o 2015 ymlaen.

Mae’r Pwyllgor wedi cynhyrchu arolygon i fyfyrwyr a rhieni/gwarcheidwaid eu llenwi.

Bydden nhw’n hoffi clywed gan fyfyrwyr beth yw eich teimladau am astudio Bagloriaeth Cymru, ac a ydych chi’n meddwl y bydd hynny o fudd i’ch addysg, eich cyflogaeth a’ch bywyd.

Gan rieni/gwarcheidwaid, maen nhw’n awyddus i glywed eich barn am y cymhwyster a’i fanteision neu ei anfanteision i’ch plentyn.

Bydd yr arolwg yn parhau tan 20 Medi 2018, a gallwch lenwi’r arolwg yma.

Mae cyfleoedd hefyd i athrawon a chyflogwyr gael rhoi eu barn. Bydd digwyddiadau bord gron i athrawon yn cael eu trefnu ar gyfer yr hydref; cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i gael rhagor o wybodaeth. Gall cyflogwyr gyrchu safle trafod ar-lein, ac mae’r ymgynghoriad cyffredinol ar agor i sefydliadau eraill a’r cyhoedd yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.