YWalesLogo

Newyddion

Arolwg a Sesiwn Hawl i Holi ar Brexit i Bobl Ifanc

I gael gwybod barn pobl ifanc ar Brexit, mae Cymru Ifanc (menter gyfranogi Plant yng Nghymru) wedi llunio arolwg a bydd yn cynnal sesiwn Hawl i Holi ym mis Hydref.

Bydd cyfle i bobl ifanc rhwng 10 ac 20 mlwydd oed holi’r Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies AC, ac arbenigwyr perthnasol yn y digwyddiad Hawl i Holi. Bydd y sesiwn yn cael ei chadeirio gan James Williams, Gohebydd Brexit BBC Cymru Wales.

Yn ogystal, mae arolwg Brexit Cymru Ifanc yn holi ble mae pobl ifanc yn cael eu gwybodaeth am Brexit, beth yw eu pryderon, a beth yw eu barn ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Gallwch ateb yr arolwg yma. Bydd ar gael tan ddiwedd mis Awst.

Ceir mwy o wybodaeth am y digwyddiad Hawl i Holi yma, a bydd mwy o fanylion yn cael eu cadarnhau ddechrau mis Medi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.