YWalesLogo

Newyddion

Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein pobl

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau ar gyfer diwygio llywodraeth leol yng Nghymru.

Mae'r cynigion newydd ar gyfer llywodraeth leol yn cynnwys y posibilrwydd o greu awdurdodau lleol cryfach, mwy o faint. Nod yr opsiynau yw creu awdurdodau lleol mwy cynaliadwy a gwasanaethau cyhoeddus mwy effeithiol yng Nghymru.

Mae manylion llawn yr ymgynghoriad i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 12 Mehefin 2018.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.