YWalesLogo

Newyddion

Cyngor Ieuenctid Prydain yn cefnogi ymgais o’r newydd i ostwng oed pleidleisio

Mae Cyngor Ieuenctid Prydain a’r Glymblaid Pleidleisio’n 16 wedi ymuno ag ymgyrch FairVote i gefnogi ymdrechion o’r newydd i ostwng oed pleidleisio.

Yr ymgais ddiweddaraf yw bil a gyflwynwyd gan Peter Kyle AS, trwy bleidlais. Bwriad y Bil, sef Bil Cynrychiolaeth y Bobl (Rhyddfreinio Pobl Ifanc) 2017-18, yw gostwng oed pleidleisio i 16 mewn etholiadau Seneddol ac eraill, cofrestru pobl 16-24 oed ar y gofrestr etholiadol yn awtomatig, a chaniatáu i sefydliadau addysg gael eu defnyddio fel gorsafoedd pleidleisio.

Cafodd y Bil ei ail ddarlleniad ar 11 Mai 2018, ond torrwyd ar draws y broses, felly bydd y darlleniad yn parhau ar 26 Hydref 2018.

Dywedodd Anna Rose Barker, Cadeirydd Cyngor Ieuenctid Prydain: “Mae pobl ifanc wedi bod yn codi llais o blaid gostwng oed pleidleisio ers 19 mlynedd. Does dim dadleuon credadwy yn erbyn gostwng yr oed nawr bod pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio mewn rhai etholiadau.

“Rwy’n gobeithio y bydd Aelodau Seneddol yn gweld nad oes modd gwrthod pleidlais bellach i bobl ifanc 16 ac 17 oed.”

I ddarllen mwy gan Gyngor Ieuenctid Prydain, ewch i’w gwefan, yma. I ddarllen y Bil, ewch i’r dudalen berthnasol yn Parliament.uk.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.