YWalesLogo

Newyddion

Comisiynydd Plant Cymru yn Cyflwyno Papur Safbwynt ar Addysg Hawliau Dynol [C] 20/04/18

Yn ddiweddar mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi cyhoeddi papur yn amlinellu ei safbwynt ar addysg Hawliau Dynol yn y cwricwlwm newydd.

Mae’r Comisiynydd yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r system addysg, ac yn mynegi awydd i weld gwerthoedd ac egwyddorion hawliau dynol yn cael eu cynnwys fel rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd.

Mae’r papur yn egluro barn y Comisiynydd y dylai hawliau dynol fod yn sylfaen ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan ddiffinio addysg hawliau dynol, nodi manteision addysg hawliau dynol a mapio integreiddiad hawliau dynol ar draws addysg Cymru.

I ddarllen y papur yn llawn, ewch i wefan y Comisiynydd.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.