YWalesLogo

Newyddion

Arolwg Pobl Ifanc am dlodi plant a theuluoedd

Rydyn ni eisiau cael barn a sylwadau plant a phobl ifanc am dlodi plant yng Nghymru.

Hoffen ni wybod beth wyt ti’n meddwl am effaith tlodi ar blant a phobl ifanc ac os oes gennyt ti unrhyw syniadau am beth allai gael ei wneud i wneud pethau’n well. Rwyt ti’n gallu llenwi’r arolwg yma’n ddi-enw neu roi dy enw i ni os wyt ti’n hoffi.

Am y mwyafrif o’r cwestiynau, byddwn yn gofyn i ti dicio’r blwch sy’n fwyaf addas i dy ateb di.

Ateba’r cwestiynau isod erbyn 13 Ebrill 2018.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/2KKGDBN

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.