YWalesLogo

Newyddion

Arolwg – Teithiau bws rhatach ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau annog mwy o bobl ifanc i deithio ar y bws, ac wedi cyflwyno cynlluniau i gynnig y cynllun teithio rhatach FyNgherdynTeithio i bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru.

Hoffem gael eich barn fel y gallwn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynlluniau newydd.

Mae'r holl wybodaeth ar gael ar-lein yn https://tinyurl.com/yccx3282

Rhowch eich barn trwy ateb y cwestiynau canlynol, erbyn 3 ionawr 2018!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/55XSDWG

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.