YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid Cymru

O’r blaen, gofynnodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i bobl ifanc yng Nghymru roi eu barn am Senedd Ieuenctid i Gymru.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi’r canlyniadau bellach.

Yr enw ar y senedd ieuenctid newydd fydd Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd ei hetholiadau cyntaf yn cael eu cynnal yn Rhagfyr 2018.

Maen nhw wedi dweud hefyd y bydd gan y senedd 60 o aelodau i gynrychioli pobl ifanc, ac y byddan nhw rhwng 11 a 18 mlwydd oed.

Y cam, nesaf yw i Dîm Senedd Ieuenctid Cymru bennu’r dyddiad pan fydd pobl ifanc yn gallu cofrestru o bleidleisio am Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, yn ogystal â phryd a sut maen nhw’n gallu ymgeisio i fynd yn Aelod Senedd Ieuenctid Cymru.

I gael gwybod mwy a chofrestru am y newyddion diweddaraf, cewch chi wneud hynny ar wefan Senedd Ieuenctid Cymru.