YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid Cymru

O’r blaen, gofynnodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i bobl ifanc yng Nghymru roi eu barn am Senedd Ieuenctid i Gymru.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi’r canlyniadau bellach.

Yr enw ar y senedd ieuenctid newydd fydd Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd ei hetholiadau cyntaf yn cael eu cynnal yn Rhagfyr 2018.

Maen nhw wedi dweud hefyd y bydd gan y senedd 60 o aelodau i gynrychioli pobl ifanc, ac y byddan nhw rhwng 11 a 18 mlwydd oed.

Y cam, nesaf yw i Dîm Senedd Ieuenctid Cymru bennu’r dyddiad pan fydd pobl ifanc yn gallu cofrestru o bleidleisio am Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, yn ogystal â phryd a sut maen nhw’n gallu ymgeisio i fynd yn Aelod Senedd Ieuenctid Cymru.

I gael gwybod mwy a chofrestru am y newyddion diweddaraf, cewch chi wneud hynny ar wefan Senedd Ieuenctid Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.