YWalesLogo

Newyddion

Senedd Ieuenctid y DU yn cymryd drosodd siambr Tŷ’r Cyffredin am drafodaeth

Ar 10 Tachwedd 2017, eisteddodd aelodau’r Senedd Ieuenctid yn siambr Tŷ’r Cyffredin i drafod y materion roeddent wedi penderfynu eu bod yn flaenoriaethau.

Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, y Gwir Anrh John Bercow AS, a gadeiriodd y drafodaeth, a gwmpasodd amrediad i bynciau; cwricwlwm i baratoi pobl ifanc am fywyd, trafnidiaeth, pyrth profiad gwaith i bobl 11-18 oed, caniatáu’r hawl i bleidleisio i bobl 16 a 17 oed ac amddiffyn pobl LGBT+.

Yn ogystal, nodan nhw 50 mlynedd ers dad-droseddoli cyfunrywioldeb yn y DU drwy rannu eu myfyrdodau ar fywyd i bobl ifanc LGBT+, 50 mlynedd ers hynny.

Ar ddiwedd y trafodaethau, pleidleisiodd Aelodau’r Senedd Ieuenctid ar eu hymgyrch ar gyfer y flwyddyn nesaf. Penderfynan nhw ganolbwyntio ar ostwng yr oedran pleidleisio i 16 a chwricwlwm am fywyd yn 2018. Caiff yr ymgyrchoedd hyn eu lansio’n ffurfiol yn ystod diwrnod gweithredu Senedd Ieuenctid y DU yn Ionawr 2018.

I ddarllen mwy am y diwrnod, cewch fynd i wefan Senedd Ieuenctid y DU yma. Os hoffech chi ddarllen trawsgrifiadau swyddogol Hansard o’r trafodaethau, cewch lawrlwytho copi yma, a gwylio cofnod o’r drafodaeth ar safle ffrwd fyw y senedd, parliamentlive.tv

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.