YWalesLogo

Cynadleddau Gogledd a De ar gyfer Gofalwyr Ifanc

Mae Plant yng Nghymru, ar y cyd ag aelodau o'r Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc, yn cynnal dwy gynhadledd i ofalwyr ifanc.

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017 yn Glasdir, Llanrwst, Conwy,
Gogledd Cymru, LL26 0DF

&

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2017 yng Ngwesty'r Angel,
Stryd y  Castell, Caerdydd, CF10 1SZ

Bydd y ddau ddigwyddiad dan arweiniad Gofalwyr Ifanc, ac yn archwillio profiadau pobl ifanc o fod yn ofalwyr trwy weithdai a gweithgareddau difyr.

COST: DI-DÂL

I fynegi diddordeb mewn mynchu'r gynhadledd, neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau, anfonwych e-bost i: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. erbyn 

Dydd Llun, 13 Tachwedd 2017.