YWalesLogo

Uwchgynhadledd Iechyd Ieuenctid 2017, 4 Tachwedd 2017

Mae Cymry Ifanc ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal Uwchgynhadledd Iechyd Ieuenctid ar 4 Tachwedd 2017.

Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc ddarganfod mwy am wahanol feysydd iechyd.

Cynhelir y digwyddiad yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd o 9:30am-3:15pm.

Bydd modd i chi gymryd rhan mewn gweithdai yn ystod y dydd, yn cynnwys:

  • Gofalwyr
  • Iechyd Meddwl
  • Perthnasoedd
  • Iechyd yn y dyfodol

Os hoffech fynychu, cwblhewch y ffurflen logi a'i e-bostio at chloe.evans@childre<a< a=""> href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ninwales.org.uk

Ymunwch â'r sgwrs #UGOTSUMMIT2SAY.

Health Youth Summit Welsh

 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.