YWalesLogo

Adrodd ein Hanesion ein Hunain: Pobl Ifanc Anabl a’r Rhai Nad Ydynt yn Anabl yn Arwain Newidiadau

5 a 6 Gorffennaf 9:30am – 4:30pm
Ariennir gan Ganolfan Doethurol Cymru y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)
I’w gynnal yng Nghanolfan Addysg Michael Griffiths, Prifysgol Caerdydd, Parc y Mynydd Bychan, CF14 4XN

Mae’r digwyddiad rhyngddisgyblaethol hwn yn galluogi rhieni a phobl ifanc i adrodd eu hanesion.

Bydd y gynhadledd ymchwiliol hon a gynhelir dros ddau ddiwrnod, yn trafod yr agweddau moesegol sy’n gysylltiedig â sut mae plant a phobl ifanc anabl a’r rhai nad ydynt yn anabl yn cael eu cefnogi i adrodd eu hanesion.

Digwyddiad ar y cyd yw hwn rhwng y Grŵp Ymchwil Plentyndod ac Ieuenctid ym Mhrifysgol Caerdydd, a’r Rhwydwaith Ymchwil Rhanbarthol am Blentyndod Plant Anabl.

Cewch ddod ar y ddau ddiwrnod, neu ar un diwrnod yn unig, a bydd cinio a lluniaeth ar gael. Cynhelir y digwyddiad mewn adeilad hygyrch.

Bydd y gweithdai’n cynnwys:
‘Y foeseg sy’n gysylltiedig â chymryd rhan mewn gwahanol leoedd’
‘Dyheadau Addysgol gyda Voices from Care’

Dyma’r prif siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau:
Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf, Dr Sandra Dowling, Prifysgol Bryste
Dydd Mercher, 6 Gorffennaf, Eirlys Thomas, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r trefnwyr, Dawn Pickering a Phil Smith: Twitter: @DawnMPickering a Facebook: phil.smith.9828456

Cofrestrwch nawr. Ewch i Eventbrite: http://www.eventbrite.co.uk/o/dawn-pickering-7836885863

conference

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.