YWalesLogo

Amdanom Ni

Mae Cymru Ifanc yn golygu gwrando arnoch chi a grymuso eich llais. P’un a ydych chi’n rhan o ysgol, fforwm ieuenctid neu sefydliad cenedlaethol, rydyn ni eisiau eich helpu i rannu eich gweithgareddau a’ch llais. Os nad ydych chi’n rhan o grŵp arbennig, byddwch chi’n dal i fedru roi gwybod i ni beth yw eich barn.

Bob blwyddyn bydd Cymru Ifanc yn canolbwyntio ar 12 mater sy’n bwysig i blant a phobl ifanc yng Nghymru:

  • Chwe blaenoriaeth sy’n cael eu dewis gan bobl ifanc sy’n rhan o fforymau ieuenctid, yn faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc.
  • Chwe phrosiect sy’n cael eu dewis oherwydd eu bod yn cyfateb i waith cyfredol Llywodraeth Cymru.

Cafodd blaenoriaethau’r fforymau eleni eu dewis ddydd Gwener 27ain Mawrth fel rhan o ddiwrnod o weithgareddau ieuenctid i lansio’r prosiect.

Mae ein poster a thaflen am Cymru Ifanc yma:

YW Poster Web        YW Leaflets Web 1

 

Mae ein prosiect wedi’i adeiladu ar syniadau gwrando, rhannu, hysbysu a newid. Mae rhagor o wybodaeth amdanyn nhw a sut mae chwarae rhan isod.

Cofrestrwch

Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost isod i dderbyn y newyddion diweddaraf o Cymru Ifanc.

1

Gwrando

Gallwch edrych ar ein prosiectau ar gyfer y flwyddyn nesaf, a rhoi eich barn ar y gwahanol faterion i ni. Os ydych chi’n ymwneud â grŵp sy’n edrych ar unrhyw un o’r prosiectau, anfonwch eich gwaith aton ni – p’un a yw e’n gyfres o syniadau, yn adroddiad, yn daflen neu’n ffilm.

2

 Rhannu

Rydyn ni eisiau cydnabod a grymuso’r gwaith rhagorol sy’n digwydd mewn ysgolion, fforymau a sefydliadau yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y bydd pobl eraill yn gallu gweld beth rydych chi wedi’i wneud, a fydd yn eu helpu nhw i ystyried eu barn eu hunain. Gall hefyd eich helpu chi i greu cysylltiad â phobl a grwpiau eraill sydd â diddordebau tebyg i chi.

3

 Hysbysu

Rydyn ni eisiau i’r prosiectau arwain at newid sy’n gwella bywydau plant a phobl ifanc ledled Cymru. Byddwn ni’n gwneud hyn trwy gynrychioli eich safbwyntiau i Lywodraeth Cymru. Weithiau byddwn ni’n gwneud hynny’n uniongyrchol trwy gefnogi plant a phobl ifanc i gwrdd â Gweinidogion, ac weithiau byddwn ni’n cyflwyno eich safbwyntiau a’ch adnoddau yn dystiolaeth.

4

newid

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i wrando ar blant a phobl ifanc. Byddwn ni’n sicrhau bod eich lleisiau’n arwain at newid, a byddwn ni’n adrodd yn ôl ar sut mae eich lleisiau’n gwneud gwahaniaeth. Os nad oes modd newid yn achos mater arbennig, byddwn ni’n darganfod pam, ac yn rhoi gwybod i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.