YWalesLogo

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi cael ei adnabod fel un o flaenoriaethau Cymru Ifanc ar gyfer y flwyddyn hon.  Mae’r gwaith hwn yn edrych ar wella llesiant diwylliannol, economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol yng Nghymru a’i gynaliadwyedd yn yr hirdymor.  Bydd gwaith Cymru Ifanc yn y maes hwn yn canolbwyntio ar y newid yn yr hinsawdd.

CENEDLAETHAU'R DYFODOL

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.