YWalesLogo

Brexit a hawliau plant

Brexit a hawliau plant

Safbwyntiau plant a phobl ifanc ar Brexit

Roedd Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael gwybod safbwyntiau plant a phobl ifanc ar Brexit a gofynasant i Blant yng Nghymru ddod o hyd i hynny drwy ei gwaith ‘Cymru Ifanc’.

Cyd-gynhyrchwyd y ffilm fer hon gyda phlant a phobl ifanc ar draws Cymru gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd mewn amrywiaeth o ffyrdd megis:

  • 39 o weithdai gyda dros 650 o blant a phobl ifanc
  • Twitter
  • Instagram
  • Arolwg ar-lein
  • Mynychwyd digwyddiad Question Time

https://vimeo.com/314724192

Safbwyntiau pobl ifanc ar Brexit: Ymgynghoriad gyda phobl ifanc gan Cymru Ifanc

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion canfyddiadau gwaith Cymru Ifanc gyda phobl ifanc. Mae Cymru Ifanc, menter cyfranogiad Plant yng Nghymru, wedi bod yn ymgynghori gyda phobl ifanc rhwng Ebrill a Hydref 2018 trwy weithdai, adnoddau ar-lein gan gynnwys arolwg, a digwyddiad Hawl i Holi a gynhaliwyd yn y Senedd.

Young Wales Brexit Report to Welsh Government welsh19

Digwyddiad Hawl i Holi am Brexit ar gyfer Pobl Ifanc 2018

Ar 24 Hydref 2018, ymunodd pobl ifanc â Chymru Ifanc yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i roi eu pryderon a’u cwestiynau am Brexit i banel o arbenigwyr. Gwnaed y ffilm hon i ddangos beth oedd gan bobl ifanc yng Nghymru i’w ddweud!

Brexit question time

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.