YWalesLogo

TopImageCY

  • Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc – #DathluCI18
    2018 03 12 YW Celebration CY Poster NEW DATE

  • YW Conference Poster welsh
  • David in Brussells 650 Welsh
  • Participation Standards Welsh 2
  • WalesFrontCY

Croeso i wefan Cymru Ifanc, y man canolog ar gyfer prosiect llais ieuenctid newydd Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesa, byddwn ni’n datblygu gwaith newydd ar faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chrynhoi’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn eich fforymau, eich ysgolion a’ch sefydliadau chi. Byddwn ni’n rhannu eich lleisiau a’ch barn gyda Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael gwrandawiad ac yn arwain at newidiadau sy’n effeithio ar eich bywyd.

Lansiwyd gwefan Cymru Ifanc ddydd Gwener 27ain Mawrth 2015. Daeth cynrychiolwyr ifanc o fforymau ledled Cymru at ei gilydd i drafod eu materion lleol a phenderfynu ar brosiectau cenedlaethol. Gallwch chi weld y prosiectau gafodd eu dewis yma.

Cofrestrwch am newyddlen Cymru Ifanc

Mae’r newyddlen ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr. Byddwn ni’n ei defnyddio i rannu gwaith sy’n mynd yn ei flaen ledled Cymru, i amlygu lleisiau plant a phobl ifanc ac i roi’r newyddion diweddaraf i chi am effaith Cymru Ifanc. Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost isod.

Amdanom ni

Mae Cymru Ifanc yn golygu gwrando arnoch chi a grymuso eich llais. P’un a ydych chi’n rhan o ysgol, fforwm ieuenctid neu sefydliad cenedlaethol, rydyn ni eisiau eich helpu i rannu eich gweithgareddau a’ch llais.

Cysylltwch â ni yn:

Cymru.Ifanc@plantyngnghymru.org.uk

Ffôn: 02920 342434 / 01286 677 570

Twitter

Young Wales

RT @YoungWalesCIW: Mae cyfreithiau diolgelu data yn newid ar 25 Mai. Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth am y newyddion, digwyddiadau, hyffor…

by Young Wales