YWalesLogo

TopImageCY

  • Young Wales circles Welsh crop for website
  • WalesFrontCY
  • ParticipationStandards Poster 9 1

Coronafeirws (COVID-19) a Cymru Ifanc

Yn unol â chyngor y Llywodraeth a Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae ein holl staff yn gweithio o'u cartrefi hyd nes yr hysbysir fel arall, ac mae'r swyddfeydd yng Nghaerdydd a Bangor ar gau. Serch hynny, rydyn ni'n dal i weithio. 

Os oes gennych chi Ymholiadau Cyffredinol, gallwch chi gysylltu â ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Gallwch chi gysylltu ag aelodau penodol o staff yn uniongyrchol trwy eu cyfeiriadau e-bost sydd i'w gweld yma https://www.childreninwales.org.uk/aboutus/staff/

Er mwyn diogelu iechyd a llesiant y staff, plant a phobl ifanc, a phawb sy'n defnyddio ein gwasanaethau, mae Plant yng Nghymru wedi penderfynu gohirio ein holl ddigwyddiadau, cynadleddau a chyrsiau hyfforddi agored a gynlluniwyd, hyd nes yr hysbysir fel arall. Byddwn yn ail-hysbysebu cyn gynted ag y gallwn ni wneud trefniadau newydd. 


Croeso i wefan Cymru Ifanc, y man canolog ar gyfer prosiect llais ieuenctid newydd Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesa, byddwn ni’n datblygu gwaith newydd ar faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc, yn ogystal â chrynhoi’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn eich fforymau, eich ysgolion a’ch sefydliadau chi. Byddwn ni’n rhannu eich lleisiau a’ch barn gyda Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael gwrandawiad ac yn arwain at newidiadau sy’n effeithio ar eich bywyd.

Lansiwyd gwefan Cymru Ifanc ddydd Gwener 27ain Mawrth 2015. Daeth cynrychiolwyr ifanc o fforymau ledled Cymru at ei gilydd i drafod eu materion lleol a phenderfynu ar brosiectau cenedlaethol. Gallwch chi weld y prosiectau gafodd eu dewis yma.

Cofrestrwch am newyddlen Cymru Ifanc

Mae’r newyddlen ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr. Byddwn ni’n ei defnyddio i rannu gwaith sy’n mynd yn ei flaen ledled Cymru, i amlygu lleisiau plant a phobl ifanc ac i roi’r newyddion diweddaraf i chi am effaith Cymru Ifanc. Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost isod.

Amdanom ni

Mae Cymru Ifanc yn golygu gwrando arnoch chi a grymuso eich llais. P’un a ydych chi’n rhan o ysgol, fforwm ieuenctid neu sefydliad cenedlaethol, rydyn ni eisiau eich helpu i rannu eich gweithgareddau a’ch llais.

Cysylltwch â ni yn:

Cymru.Ifanc@plantyngnghymru.org.uk

Ffôn: 02920 342434 / 01286 677 570

Twitter

 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.